CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quy chế Số 255, 256/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Quy chế và Biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quy chế

18/07/2023

2 Quy chế số 299/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quy chế

19/08/2020

3 Quy chế số 111/QĐ-VKSTC

Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Hình sự

Quy chế

17/04/2020

4 Quy chế 619/QĐ-VKSTC

Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Quy chế

19/12/2019

5 Quy chế 600/QĐ-VKSTC

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Quy chế

06/12/2019

6 Quy chế 561/QĐ-VKSTC

Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực khác

Quy chế

13/11/2019

7 Quy chế 521/QĐ-VKSTC

Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND

Lĩnh vực khác

Quy chế

01/11/2019

8 Quy chế 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Quy chế phối hợp về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Hình sự

Quy chế

10/10/2019

9 Quy chế 435/QĐ-VKSTC

Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quy chế

26/09/2019

10 Quy chế 74/QĐ-VKSTC

Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cho công chức lãnh đạo các cấp trong ngành KSND

Lĩnh vực khác

Quy chế

19/09/2019