CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Tải về
  • In văn bản
Quyết định ban hành Quy chế và Biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số ký hiệu Số 255, 256/QĐ-VKSTC
Loại văn bản Quy chế
Cơ quan ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký VT: Lê Minh Trí
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Số lượt xem 785
Số lượt tải 244