CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Chỉ thị Số 01/CT-VKSTC

Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

18/12/2023

2 Chỉ thị số 03/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

27/06/2023

3 Chỉ thị số 02/CT-VKSTC

Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng

Chỉ thị

27/12/2022

4 Chỉ thị số 01/CT-VKSTC

Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

02/12/2022

5 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Chỉ thị

01/12/2022

6 Chỉ thị số 05/CT-VKSTC

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

Dân sự

Chỉ thị

18/10/2022

7 Chỉ thị số 03/CT-VKSTC

Chỉ thị về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

01/03/2022

8 Chỉ thị số 02/CT-VKSTC

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Công tác thi đua khen thưởng

Chỉ thị

27/12/2021

9 Chỉ thị số 01/CT-VKSTC

Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

27/12/2021

10 Chỉ thị số 08/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND

Hình sự

Chỉ thị

26/11/2021