CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định số 94/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Thi hành án dân sự, hành chính

Quyết định

22/03/2021

2 Chương trình số 01/Ctr-VKSTC

Chương trình công tác năm 2021

Thi hành án dân sự, hành chính

Chương trình

14/01/2021

3 Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

Thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn

12/01/2021

4 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thi hành án dân sự, hành chính

Chỉ thị

26/06/2020

5 Hướng dẫn 03/HD-VKSTc

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

Thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn

03/01/2020

6 Hướng dẫn 36/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

Thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn

13/11/2019

7 Hướng dẫn 04/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

Thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn

07/01/2019

8 Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT

Thông tư liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Hình sự ,Dân sự ,Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động ,Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ,Thi hành án dân sự, hành chính

Thông tư liên tịch

05/04/2018

9 Hướng dẫn 05/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn

05/01/2018

10 Chỉ thị 07/CT-VKSTC

Chỉ thị Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Thi hành án dân sự, hành chính

Chỉ thị

23/11/2017