CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Thông báo Thông báo kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 (đợt 1)

Công tác thi đua khen thưởng

Thông báo

26/06/2023

2 Thông báo số 38/TB-VKSTC

Thông báo tuyển dụng công chức tại VKSND tối cao năm 2023

Lĩnh vực khác

Thông báo

03/03/2023

3 Thông báo số 02/TB-HĐTT

Thông báo về việc thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp năm 2022

Lĩnh vực khác

Thông báo

08/12/2022

4 Thông báo số 747/TB-HĐTT

Thông báo điểm thi Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2021 và thủ tục phúc khảo

Lĩnh vực khác

Thông báo

15/06/2022

5 Thông báo số 76/TB-VKSTC

Thông báo rút kinh nghiệm việc xét, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng

Thông báo

08/04/2022

6 Thông báo Thông báo số 410/TB-VKSTC Kinh nghiệm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của VKSND tỉnh Lào cai

Thông báo số 410/TB-VKSTC Kinh nghiệm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của VKSND tỉnh Lào cai

Công tác thi đua khen thưởng

Thông báo

11/11/2016

7 Thông báo CV 3466/VKSTC-V16 ngày 30/8/2016 V/v thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2016

CV 3466/VKSTC-V16 ngày 30/8/2016 V/v thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2016

Công tác thi đua khen thưởng

Thông báo

31/08/2016

8 Thông báo 262 /TB-VKSTC-V5

THÔNG BÁO "Tình hình thực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BLTTDS và Thông tư liên tịch số 04/TTLT"

Dân sự

Thông báo

15/10/2012

9 Thông báo 84 /TB-VKSTC-VP

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Lĩnh vực khác

Thông báo

30/08/2002

10 Thông báo 28 /VKSTC-VP

VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ - ĐÁNH MÁY

Lĩnh vực khác

Thông báo

19/04/2001