CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2023

2 Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

04/01/2023

3 Quyết định số 01/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc uỷ quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

03/01/2023

4 Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

03/01/2023

5 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

03/01/2023

6 Chương trình số 01/CTr-VKSTC

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023

Lĩnh vực khác

Chương trình

03/01/2023

7 Quyết định số 131/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023 áp dụng thống nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

30/12/2022

8 Hướng dẫn số 41/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023

Dân sự

Hướng dẫn

30/12/2022

9 Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

30/12/2022

10 Hướng dẫn số 38/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

30/12/2022