CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Chi bộ VKSND huyện Phú Vang thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 30/06/2021

Ngay sau khi Bộ Chính trị kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy VKSND huyện Phú Vang đã tổ chức học tập, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, lồng ghép với sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi bộ VKSND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 28/04/2021

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị do Đảng bộ thị xã An Khê tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê đã biểu dương, khen thưởng đối với tập thể Chi bộ VKSND thị xã và 1 Đảng viên của Chi bộ do có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

VKSND tỉnh Bắc Giang sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 26/04/2021

Vừa qua, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang.

Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 23/04/2021

Từ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ VKSND tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết để mỗi tập thể và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 14/04/2021

Vừa qua, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 05/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vừa qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 02/04/2021

Tại Lễ chào cờ tháng 4/2021, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện và học tập chuyên đề năm 2020 14/10/2020

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng 22/09/2020

Hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của công chức, viên chức nói chung và cán bộ ngành Kiểm sát nói riêng có ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ có tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn là nền tảng để cán bộ ngành Kiểm sát thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp luật được thực thi.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm 14/08/2020

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức nói chung và cán bộ ngành Kiểm sát nói riêng có ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn có ý nghĩa trong việc bảo đảm pháp luật được thực thi.

Tìm kiếm