CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tỉnh Quảng Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27/02/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Bình đã tham gia Hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ VKSND tỉnh được được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”; tiếp thu các nội dung cơ bản, cốt lõi về mặt lý luận và thực tiễn của chuyên đề, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, tận tâm, quyết đoán, đột phá.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình mới giúp cho mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, phát huy tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Qua đó, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

VKSND tỉnh Quảng Bình
Tìm kiếm