CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định tổ chức Tọa đàm Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 18/11/2022

Ngày 15/11/2022, Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định tổ chức buổi Tọa đàm Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VKSND huyện Thái Thụy học tập và làm theo lời Bác dạy 10/11/2022

VKSND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi, thực hiện chuẩn mực đạo đức người cán bộ Kiểm sát gắn với 10 chữ vàng Bác Hồ dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

VKSND huyện Cai Lậy tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 28/10/2022

Ngày 27/10/2022, VKSND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm về chủ đề học tập, rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Sơn La tích cực học tập và làm theo Bác 07/10/2022

Với vai trò là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát Sơn La, những năm qua, Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) VKSND tỉnh Sơn La đã nỗ lực thi đua, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lấy đó làm kim chỉ nam trong rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Văn phòng VKSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 14/09/2022

Nếu "tự lực" có nghĩa là dựa vào sức mình để sống và làm việc, không trông chờ, ỷ lại vào người khác thì "tự cường" có nghĩa là tự làm cho mình mạnh lên. Tự lực, tự cường là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, mỗi dân tộc vì trong đó chứa đựng lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản thân. Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…".

VKSND huyện An Lão, tỉnh Bình Định: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tự đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ 11/08/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…”.

Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 29/06/2022

Ngày 29/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 25/05/2022

Ngày 20/5/2022, Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

VKSND thành phố Chí Linh làm theo lời Bác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 19/05/2022

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí là một nội dung quan trọng được các ngành, các địa phương đặc biệt coi trọng trong quá trình thực hiện.

Đảng bộ Cục 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII) 13/05/2022

Ngày 13/5/2022, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” 12/05/2022

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), vừa qua, Chi đoàn VKSND tỉnh Nghệ An phối hợp với Chi đoàn VKSND thành phố Vinh tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”.

Đảng bộ cơ sở VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề 11/05/2022

Ngày 09/5/2022, Đảng bộ cơ sở VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh".

Chi bộ V Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường” 26/04/2022

Vừa qua, Chi bộ V thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022 với nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”.

Chi bộ VKSND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 15/04/2022

Vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát Thái Bình 06/04/2022

Vừa qua, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Bình đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát Thái Bình”.

Tìm kiếm