CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ VKSND - Chi cục thi hành dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề

30/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/5/2024, Chi bộ VKSND - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong rèn luyện năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại đơn vị” năm 2024.
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên Chi bộ VKSND và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã được nghe các nội dung về quan điểm của Đảng trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm rèn luyện năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực trạng việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Để việc học tập, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, đưa ra giải pháp nhằm phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Chi bộ đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể đảng viên Chi bộ VKSND và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã nhận thức một cách nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng về việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tránh mắc khuyết điểm, vi phạm, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặng Hoàng, VKSND huyện Võ Nhai
Tìm kiếm