CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 02/5/2024, tại Lễ chào cờ đầu tháng 5/2024, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên dương đối với 04 tập thể Chi bộ và 07 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, các Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu, đăng ký điển hình tiêu biểu đối với tập thể, cá nhân. Đảng ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên” theo kế hoạch của Đảng ủy cấp trên; kịp thời lãnh đạo các Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt, thảo luận chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong đợt này đều tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đình Sơn
Tìm kiếm