CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ VKSND thành phố Hải Dương sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/06/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Chi bộ VKSND thành phố Hải Dương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng gắn với quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”.
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Băng Tâm, Bí thư Chi bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên của Chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu sâu sắc các nội dung của chuyên đề, không ngừng học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đây là cơ sở để giám sát, đánh giá về đạo đức, ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động; là một trong những cơ sở để cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động và khen thưởng, kỷ luật theo quy định. Đồng thời, thông qua việc học tập chuyên đề sẽ góp phần xây dựng môi trường công vụ văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Nguyễn Thị Thu Hằng, VKSND thành phố Hải Dương
Tìm kiếm