CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “ Gương mẫu - Bản lĩnh - Khiêm tốn ” theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

03/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 28/12/2023, Đảng ủy VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp đảng bộ với chủ đề  “ Gương mẫu – Bản Lĩnh – Khiêm tốn ”.

Báo cáo chuyên đề trình chiếu tại Hội nghị đã thể hiện rõ nội hàm về tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ đề “Gương mẫu – Bản lĩnh – Khiêm tốn” được chọn lọc gắn liền với các hoạt động trực tiếp của cán bộ, Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện cấp cao 3 phải thật sự bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải văn minh, lịch sự, kiên quyết, khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử. Bên cạnh đó, cần thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện cấp cao 3 nhấn mạnh, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm xuyên suốt trong quá trình sống và làm việc của mỗi cá nhân. Việc học tập tư tưởng của Người sẽ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc để đảng viên, công chức và người lao động phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các chi bộ tiếp tục quán triệt tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; thúc đẩy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nội dung sinh hoạt cần phải có nhiều đổi mới và thực chất, gắn với thực tiễn. Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu đảng viên trong Đảng bộ, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể.

Hải Long - Hoàng Ân, Văn phòng Viện cấp cao 3
Tìm kiếm