CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Vai trò của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 29/11/2022

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, trong đó vai trò của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 là một trong những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VKSND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp – Đơn vị 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 lần nhận danh hiệu Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân 12/09/2022

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 05/8/1976 thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

VKSND huyện Bình Đại với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương 08/11/2021

VKSND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngành Kiểm sát tỉnh Bình Định với công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội 08/11/2021

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc, những năm qua, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Kiểm sát tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội; xác định đó là tình cảm, là trách nhiệm của Ngành đối với gia đình có công với cách mạng và cộng đồng xã hội.

VKSND TP. Thanh Hóa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/11/2021

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, VKSND TP. Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; không ngừng nỗ lực sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VKSND tỉnh Hải Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 21/09/2020

VKSND tỉnh Hải Dương được thành lập ngày 27/3/1961, gồm 12 đơn vị VKSND cấp huyện và 12 phòng nghiệp vụ. Vượt qua mọi khó khăn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở và lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VKSND huyện Châu Thành – đơn vị xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất 21/09/2020

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ ngày 03/08/1976, trải qua 44 năm hoạt động với 06 Viện trưởng thay nhau điều hành hoạt động qua các thời kỳ, đơn vị không ngừng phát triển về đội ngũ cán bộ và chuyên môn nghiệp vụ.

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tập trung kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy 16/09/2020

Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được ban hành trong bối cảnh tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp…

VKSND tỉnh Quảng Ninh nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa thông qua ứng dụng "số hóa hồ sơ án" với công tác đào tạo cán bộ 11/09/2020

Thời gian qua, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng linh hoạt, kết hợp sử dụng 03 phương pháp là "cử cán bộ giúp việc cho Kiểm sát viên tại phiên tòa" kết hợp với "số hóa hồ sơ" và "tổ chức tham dự rút kinh nghiệm phiên tòa" nhằm tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo cán bộ của đơn vị.

Người Viện trưởng trên đất Sen Hồng - một đảng viên gương mẫu 11/09/2020

“Alo… lúc này em khỏe không?”…Đó là điệp khúc thường xuyên, chân tình mà tôi được nghe từ anh Huỳnh Thế Phục, Viện trưởng VKSND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vị thủ trưởng đáng kính mà tôi có dịp làm việc và đồng hành trong 4 năm tại VKSND huyện Cao Lãnh.

VKSND tỉnh Quảng Ninh nâng cao vai trò của lãnh đạo trong công tác tiếp công dân 23/10/2019

Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

Chi uỷ Chi bộ VKSND thành phố Uông Bí thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên 23/10/2019

Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ VKSND tỉnh Bến Tre nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 19/09/2019

VKSND tỉnh Bến Tre hiện có 11 phòng, 6 chi bộ trực thuộc, 65 đảng viên, có cơ cấu cán bộ chủ chốt và số lượng cán bộ, Kiểm sát viên đủ tiêu chuẩn năng lực, đảm bảo phục vụ yêu cầu theo từng đơn vị. Trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn chú trọng thực chất trong thực tiễn công tác để làm thước đo đánh giá các tổ chức cơ sở đảng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện tốt nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác 27/08/2019

Tháng 01/2019, VKSND tỉnh Bình Định vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị trong suốt quá trình hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành.

Tìm kiếm