CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TỐI CAO
 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
 
     Số: 46/KH-VKSTC-VP     
 
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2012
 
Để chuẩn bị tổ chức Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 trong toàn Ngành;
-Các đơn vị trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong cả năm 2012 và bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, để đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụtrong từng lĩnh vực cụng tỏc; nêu những cách làm mới, hiệu quả, đồng thời, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; phân tích nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục và tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012;
 2. Căn cứ các chỉ tiêu của Ngành, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụtrong từng lĩnh vực cụng tỏc; nêu những cách làm mới, hiệu quả so với các năm trước; cú nhận định, đánh giá sâu những kết quả nổi bật và những mặt cũn hạn chế, yếu kộm trong 6 thỏng đầu năm 2012; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ; phân tích sâu nguyên nhân (cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, con người, quan hệ phối hợp công tác, cơ sở vật chất...), đồng thời nêu rừ cỏc giải pháp đó chủ động áp dụng và đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập đó;
3. Các Viện kiểm sát địa phương báo cáo rõ sự chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với cụng tỏc kiểm sát của địa phương mỡnh, trong đó chỉ rừ những mặt được, chưa được và đề xuất giải pháp khắc phục;
        4. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngoài nêu kết quả công tác của đơn vị, phải đánh giá kết quả công tác chung của toàn Ngành thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách, những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ; nêu rõ những Viện kiểm sát địa phương điển hình làm tốt và chưa làm tốt để rút kinh nghiệm chung.
III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG
1. Xây dựng Báo cáo, tài liệu của Hội nghị
- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 hoàn thành trước ngày 15/6/2012 để báo cáo Lãnh đạo Viện.
- Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị theo nội dung sơ kết nêu tại mục II.
2. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 theo Cụm
2.1. Cách thức, địa điểm, thời gian tổ chức Hội nghị
Viện kiểm sát nhân dân tối cao không tổ chức Hội nghị toàn Ngành sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012, mà tổ chức Hội nghị sơ kết theo Cụm đơn vị do các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách. Cụ thể:
Cụm 1, do đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực chủ trì, tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng gồm: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa-Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng. 
Cụm 2, do đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng chủ trì, tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ gồm: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ.
Cụm 3, do đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng chủ trì, tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ gồm: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hoà Bình.
Cụm 4, do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng chủ trì, tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh gồm: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng.
Cụm 5, do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng chủ trì, tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, gồm: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.
Cụm 6, do đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng chủ trì, tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm: Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum.
-Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 trong ngành Kiểm sát Quân sự: Đồng chí Trần Phước Tới, Trung tướng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương chỉ đạo công tác sơ kết trong hệ thống Viện kiểm sát Quân sự.
         - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nộivà thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  
Thời gian tổ chức Hội nghị: Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến tổ chức trong thời gian từ ngày 20/6/2012 đến ngày 10/7/2012, ngày cụ thể theo giấy triệu tập của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  
2.2. Thành phần tham dự các Hội nghị
- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
+ Cụm 1: Vụ 1, Vụ 1B, Vụ 4, Viện Phúc thẩm 2.
+ Cụm 2: Vụ 5, Vụ 7, Vụ 1A, Viện Phúc thẩm 3, Báo bảo vệ pháp luật.
+ Cụm 3: Vụ 3, Viện Phúc thẩm 1, Vụ 1B, Viện khoa học kiểm sát.
+ Cụm 4: Vụ 1C, Vụ 12, Tạp chí kiểm sát, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Thanh tra, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát.
+ Cụm 5: Vụ 1A, Vụ 2, Vụ 4, Vụ 10, Cục 6, Vụ 1C.
+ Cụm 6: Vụ 1A, Vụ 2, Cục 6, Viện Phúc thẩm 2;
- Thư ký giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Nhân viên phục vụ: lái xe và chuyên viên, nhân viên phục vụ các Hội nghị (Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
2.3. Chương trình, tài liệu Hội nghị
Chương trình Hội nghị: Chương trình do Lãnh đạo VKSND tối cao phân công và quyết định. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị.
Tài liệu tại Hội nghị:
- Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012.
2.4. Về công tác hậu cần
- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bố trí phương tiện để các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự Hội nghị; in ấn tài liệu và phối hợp với Viện kiểm sát nơi tổ chức Hội nghị chuẩn bị tốt công tác hậu cần.
- Các Viện kiểm sát địa phương liên hệ với Viện kiểm sát nơi tổ chức Hội nghị để đăng ký nơi ở của các đại biểu.
 - Viện kiểm sát địa phương nơi tổ chức Hội nghị chuẩn bị Hội trường, việc trang trí, đón tiếp đại biểu và những vấn đề liên quan.
3. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sau Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012 tổ chức theo Cụm, các Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời, đề ra những giải pháp khắc phục và tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012.
- Việc tổ chức Hội nghị sơ kết của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao được tiến hành cùng với các nội dung giao ban công tác Quý III và hoàn thành trước ngày 10/7/2012.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai việc thực hiện Kế hoạch này. 
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổng hợp kết quả tổ chức sơ kết tại các Cụm báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Nơi nhận:
- Các đc Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc VKSTC;
- Các VKSND tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Viện KSQSTW;
- Lưu VT, TH..
TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Việt Hùng
 
TÌM KIẾM