CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
Số:       /TB-VC1
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày    tháng  10  năm 2016
THÔNG BÁO
Thi tuyển công chức của 
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội năm 2016
–––––––––––––––––
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cần tuyển công chức vào một số vị trí công tác tại đơn vị. Cụ thể như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển
Tuyển dụng 17 công chức làm việc tại các vị trí: 16 công chức làm chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát (5 nữ, 11 nam), 01 công chức làm nghiệp vụ công nghệ thông tin.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
Người dự tuyển phải có các tiêu chuẩn sau:
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam. Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Ngành kiểm sát về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi đối với nam, dưới 30 tuổi đối với nữ;
- Có đơn xin dự tuyển và tự nguyện làm việc tại Viện KSND cấp cao tại Hà Nội theo Quyết định phân công của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:
+ Về chiều cao: từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;
+ Về cân nặng: từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;
+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, nói ngọng, nói lắp.
- Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; không vi phạm các quy định của Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BCSĐ ngày 01/4/2008 của Ban Cán sự đảng Viện KSND tối cao.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên).
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
- Đối thí sinh dự tuyển làm nghiệp vụ kiểm sát yêu cầu đã tốt nghiệp chương trình Cử nhân luật hệ chính quy tại một trong các cơ sở đào tạo: Đại học Luật Hà Nội; Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.Đối với nam bằng cử nhân Luật từ loại Trung bình khá trở lên, đối với nữ bằng cử nhân Luật từ loại Khá trở lên (kể các các trường hợp đã có bằng Thạc sỹ Luật).
- Đối với thí sinh dự tuyển làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Công nghệ thông tin: có bằng cử nhân hệ chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin.
3. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức (Thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con cán bộ trong ngành Kiểm sát... nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
* Các bản sao giấy tờ, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để đối chiếu.
4. Nội dung thi tuyển: Thi 4 môn
- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi viết 180 phút.
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.
- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Thi viết thời gian 90 phút.
- Môn Tin học văn phòng: Yêu cầu soạn thảo văn bản trên máy vi tính, thao tác trực tiếp trên máy vi tính, in kết quả thực hiện ra giấy hoặc thi trắc nghiệm. Thời gian thi 45 phút.
5. Điều kiện miễn thi một số môn
- Người đăng ký dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ (là tiếng Anh) trở lên;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam mà nước đó sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh.
- Được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp người đăng ký dự tuyển công chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
6. Cách tính điểm để tuyển dụng
- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
- Điểm các môn thi được tính như sau:
+ Môn kiến thức chung tính hệ số 1;
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
+ Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành sau khi đã tính hệ số, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
- Người trúng tuyển là người: Có đủ các bài thi của các môn thi; có điểm của mỗi bài thi (khi chưa nhân hệ số) đạt từ 50 điểm trở lên; Lấy theo thứ tự những người có kết quả thi tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.
7. Chế độ ưu tiên
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
- Người có bố đẻ, mẹ đẻ (kể cả bố nuôi, mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng thêm 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
8. Đề thi và lệ phí thi
- Đề thi, đáp án chấm thi môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ chuyên ngành do Hội đồng thi tuyển Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thực hiện.
- Đề thi, đáp án môn tin học, ngoại ngữ, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội sẽ hợp đồng với các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội để phối hợp tổ chức thi tuyển.
- Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh.
9. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển
- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016 (trong giờ hành chính). Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu và bán công khai (50.000 đồng/1 hồ sơ).
- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội (Văn phòng 3). Địa chỉ: Tầng 9, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ đã nộp không trả lại.
10. Thời gian tổ chức sơ tuyển và thi tuyển
- Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến đầu tháng 12/2016
- Tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2016. Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Giấy báo dự thi.
Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, ĐT:  04.36321243./.
Nơi nhận:
- V15 - Viện KSNDTC (để báo cáo);
- Lãnh đạo VC1 (để b/c);
- Lưu: VC1.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Huy Tiến
 
 
TÌM KIẾM