CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V12 ngày 22/10/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi)”, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã gửi các văn bản liên quan đến hộp thư điện tử của Văn phòng 63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở hộp thư điện tử của đơn vị mình (vp_tendiaphuong@vks.gov.vn) để nhận tài liệu hội nghị. Nếu có vướng mắc, liên hệ qua số điện thoại: 043. 8255058 - 302 (phòng Hành chính - Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - phòng 302) để được giải đáp./.

 

 

TÌM KIẾM