CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

Ngày 07/10/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản số 3545/VKSTC-VP về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng toàn văn văn bản trên và maket Hội nghị để các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện.

 

 

 

 
TÌM KIẾM