CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội thảo trực tuyến VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc

24/09/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Hôm nay (23/9), VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Kinh nghiệm của Viện kiểm sát Trung Quốc trong cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện chế định kiểm sát tố tụng công ích”.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Đồng Kiến Minh, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Trung Quốc chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo cùng đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Việt Nam tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc VKSND tối cao và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Tại điểm cầu VKSND tối cao Trung Quốc tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc VKSND tối cao Trung Quốc.

 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Việt Nam).

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam gửi lời chào, lời cảm ơn đến đồng chí Đồng Kiến Minh và VKSND tối cao Trung Quốc, mặc dù thời gian trao đổi, chuẩn bị cho Hội thảo rất ngắn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo VKSND tối cao, cũng như sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của các Cục, Vụ thuộc VKSND tối cao Trung Quốc nên VKSND tối cao hai nước đã tổ chức được Hội thảo ngày hôm nay.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, Việt Nam đang trong quá trình triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng xác định trong Văn kiện Đại hội XIII là nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. 

VKSND Việt Nam, với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam - vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong Chiến lược cải cách tư pháp và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu, VKSND tối cao Việt Nam thấy Trung Quốc là một quốc gia lớn, phát triển theo con đường XHCN đặc sắc Trung Quốc, việc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước XHCN rất hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp; trong đó, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của VKSND Trung Quốc trong bộ máy Nhà nước là rất quan trọng, có uy tín cao với Đảng và được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Đồng thời, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ láng giềng hữu nghị, thân thiết, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, chính trị. Giữa VKSND Việt Nam và VKSND Trung Quốc có quá trình gắn bó lâu dài và cũng có nhiều nét tương đồng trong tổ chức và hoạt động.

Vì vậy, theo đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, trong bối cảnh thực hiện nghiên cứu xác định các nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII, VKSND Việt Nam mong muốn được các đồng chí đại diện VKSND tối cao Trung Quốc thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát (về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy) trong thực hiện cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc.

Tại Hội thảo, đồng chí Đồng Kiến Minh, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Trung Quốc đã phát biểu chào mừng việc tổ chức Hội thảo ý nghĩa này giữa VKSND tối cao hai nước Trung Quốc - Việt Nam, đồng thời giới thiệu thành phần các đại biểu đến từ VKSND tối cao Trung Quốc tham dự Hội thảo.

 Đồng chí Đồng Kiến Minh, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Trung Quốc cùng lãnh đạo các Vụ,
Cục chủ trì Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Trung Quốc. (Ảnh do VKSND tối cao Trung Quốc cung cấp).

Đồng chí cho biết, tại Hội thảo, VKSND tối cao Trung Quốc sẽ giới thiệu, chia sẻ về cách thức tổ chức thực hiện quyền lực trong bộ máy nhà nước của Trung Quốc; vị trí, vai trò của VKSND Trung Quốc trong Nhà nước pháp quyền XHCN; chức năng, nhiệm vụ cụ thể của VKSND Trung Quốc. Đặc biệt, là vai trò của VKSND Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước khi bị xâm phạm. 

Mục đích là nhằm giúp VKSND Việt Nam nghiên cứu, tham khảo, vận dụng để phục vụ chiến lược cải cách tư pháp, cải cách VKSND trong thời gian tới, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ giữa VKSND hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Trung Quốc đã giới thiệu nội dung về kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND. Theo đó đã thông tin khái quát về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc; về Hiến pháp hiện hành, thông tin Luật về Viện kiểm sát Trung Quốc; thông tin về mô hình, cách thức tổ chức thực hiện quyền lực trong Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc; thông tin về Viện kiểm sát, về cải cách tư pháp ở Trung Quốc.

Cùng với đó, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ VKSND tối cao Trung Quốc giới thiệu kinh nghiệm của Viện kiểm sát Trung Quốc trong thực hiện chế định kiểm sát tố tụng công ích; đồng thời, trao đổi, thảo luận về các nội dung mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, mặc dù Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, thời lượng Hội thảo ngắn và với những nội dung trao đổi, chia sẻ là những vấn đề lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự, của lãnh đạo VKSND tối cao hai nước nên Hội thảo đã thành công rất tốt đẹp và đạt được mục tiêu đề ra.

Biểu dương sáng kiến, đề xuất, sự phối hợp của một số đơn vị thuộc VKSND Việt Nam trong việc trao đổi, liên hệ và xây dựng kế hoạch để tổ chức Hội thảo thành công, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao khẳng định, qua Hội thảo, VKSND Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu của Trung Quốc, những nội dung tại Hội thảo rất thiết thực và hữu ích cho VKSND Việt Nam nghiên cứu, học hỏi để phục vụ chiến lược cải cách tư pháp, cải cách VKSND trong thời gian tới đây.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chúc đồng chí Đồng Kiến Minh, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Trung Quốc và các đồng chí đến từ các đơn vị Cục, Vụ, các đại biểu thuộc VKSND tối cao Trung Quốc có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Đồng thời, gửi lời cảm ơn của lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam tới đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc đã quan tâm để VKSND Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thành công Hội thảo ý nghĩa này.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Trung Quốc, Phó Viện trưởng Thường trực Đồng Kiến Minh cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm, chu đáo trong công tác tổ chức từ phía VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời mong rằng, những kinh nghiệm mà VKSND tối cao Trung Quốc trình bày tại Hội thảo sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho VKSND Việt Nam trong việc cải cách tư pháp nói chung và cải cách VKSND Việt Nam nói riêng trong thời gian tới./.

Theo: Đắc Thái/bvpl.vn
Tìm kiếm