CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Giải đáp, hướng dẫn về một số vấn đề được nêu tại Hội nghị tập huấn Biểu mẫu Thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự, Thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội (sửa đổi) và Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự

17/11/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

File đính kèm
Tìm kiếm