CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê NCTN là bị hại trong các vụ án hình sự

11/09/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Công văn số 4101/VKSTC-C2 ngày 11/9/2020
Đỗ Hồng
Tìm kiếm