CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THÁNG 2009

14/04/2009
Cỡ chữ:   Tương phản

PHẦN MỀM THỐNG KÊ THÁNG

 

 

 

-                     Download phần mềm tại địa chỉ http://125.214.0.109/prg

-                     Gõ setup từ câu lệnh Run sau đó sẽ tự động cài vào máy

2.                  Hướng dẫn sử dụng

 

-                     Vùng 1,2 dành cho VKS
-                     Vùng 3 dành cho Cơ quan điều tra
-                     Vùng 4 Dành cho Toà án
Lưu ý : Trong các vùng ta có thể khai báo nhiều dòng
2.2  Thanh công cụ
Đây là chức năng cập nhật dữ liệu của cấp tỉnh, cấp huyện. Mỗi nút tương ứng với các phần như sau : Hình sự chung, tội cụ thể, Giam giữ phần A, Giam giữ phần B, Giam giữ phần C, Giam giữ phần D, Thi hành án hình sự, Dân sự, Phá sản doanh nghiệp, Thi hành án dân sự, Khiếu tố phần A, Khiếu tố phần BCD
 
 
Chức năng các nút như sau : Dịch chuyển về bản ghi đầu, Dịch chuyển về bản ghi phía trước bản ghi hiện tại, Dịch chuyển về bản ghi sau bản ghi hiện tại, Dịch chuyển về bản ghi cuối, Thêm bản ghi, Hiện dữ liệu dạng danh sách (Brow), Tìm kiếm bản ghi, Xoá bản ghi (Chú ý các chức năng này con trỏ phải nằm ở màn hình cập nhật thì mới có tác dụng)
2.3. Cập nhật dữ liệu
 
 

-                     Nhập mã đơn vị : Nếu không nhớ có thể ấn Enter để tra cứu thông tin
-                     Tiếp theo nhập các thông tin của biểu. Để tăng tốc độ do dữ liệu bằng số nên ta có thể ấn + để nhập dòng mới, / để chuyển sang đơn vị mới
-                     Sử dụng nút Tìm kiếm trên thanh công cụ để tìm bản ghi. Kết quả sẽ được hiện lên ở danh sách bên trái. Người dùng chỉ việc dịch chuyển hộp sáng đến bàn ghi cần cập nhật
- Phần mềm tự động làm mờ (disable) các ô dữ liệu nếu dòng đó đánh dấu không có dữ liệu trong biểu thống kê (như ví dụ trên dòng 124 của phần hình sự chung được làm mờ tất cả các cột trừ cột 1 và cột 9)
2.4. Báo cáo
- Báo cáo trong ngành : Báo cáo cấp tỉnh (cấp 2), huyện (cấp 3) và tổng hai cấp
- Báo cáo liên ngành : Khi dữ liệu được cập nhật có thể in ra báo cáo liên ngành. Tương ứng với từng phần : Điều tra, xét xử, giam giữ, tội cụ thể, thi hành án
2.5. Sửa lỗi và cập nhật qui tắc lỗi
+ Sửa lỗi
 
-                     Chuẩn dữ liệu và in tất cả các lỗi : Chức năng này cho phép in toàn bộ lỗi dữ liệu. Trong đó có cả các lỗi số 1 và lỗi số 2. Ngoài ra chức năng này còn làm việc chuẩn hoá dữ liệu (ví dụ một số vị trí của biểu thống kê đánh dấu * nếu vô tình nhập số vào những ô này thông qua chức năng này máy sẽ tự động cho về 0)
-                     Lỗi loại 2 : Là những lỗi xảy ra giữa các bản ghi với nhau. Thông thường lỗi này không thể hiện được trên một màn hình cập nhật. Lỗi này phải in ra sau đó tìm tới từng bản ghi để sửa
 
 
-                     Lỗi loại 1 : Là những lỗi trên 1 bản ghi. Người sử dụng có thể trực tiếp sửa trên màn hình và chương trình sẽ tự thông báo hết lỗi
 
 
+ Cập nhật các qui tắc lỗi
Chú ý : Chức năng này sử dụng chỉ khi nào thực sự thấy cần thiết. Đối với cột Quitac phải gõ đúng nếu không chương trình sẽ báo lỗi.
Từ thanh MENU chọn Hệ thống -> Thay đổi lại qui tắc tương ứng với từng phần khi đó màn hình hiện lên như sau
 
 
Nếu người sử dụng có thể chỉnh sửa các qui tắc lỗi theo qui định sau :
- Chọn qui tắc của các biểu tương ứng
- Qui tắc : Phần này người sử dụng phải gõ chính xác nếu không sẽ lỗi chương trình. C tương ứng với các cột. D tương ứng với các dòng với nhau (lỗi loại 2)
- Để xoá 1 dòng ta nhấn Ctrl+T hoặc đánh dấu vào ô nhỏ bên trái
- Để thêm một qui tắc mới chọn Ctrl+N
2.6. Cập nhật định dạng biểu mẫu
- Chức năng này giúp người sử dụng có thể chỉnh sửa khuôn dạng cho từng báo cáo như nội dung các dòng, những ô không có dữ liệu, ... Chức năng này có tác dụng rất tốt cho việc cập nhật nhanh và dành riêng cho các đơn vị khác nhau (quân sự, dân sự, sơ thẩm, phúc thẩm, ...). Chức năng này ngay từ đầu người sử dụng có thể thiết lập cho mình một mẫu báo cáo chuẩn lần để sử dụng cho nhiều lần
- Từ thanh MENU chọn Hệ thống -> Cập nhật định dạng biểu mẫu tương ứng với từng phần khi đó màn hình hiện lên như sau :
 
 
Ô dữ liệu nào người sử dụng cho là không có dữ liệu có thể đánh dấu * vào ô đó (các ô thuộc các cột k1, k2,k3, ...), lập tức ở màn hình cập nhật ô đó sẽ bị mờ đi không thể cập nhật được. Đối với VKSND có thể sử dụng cách này để bỏ đi các cột như chương nghĩa vụ quân nhân (C23) đối với tất cả các dòng. Tương tự bên quân sự có thể đánh dấu bỏ các phần của dân sự
2.7. Thay đổi công thức sang số liệu báo cáo liên ngành
 Từ thanh MENU chọn Hệ thống -> Thay đổi công thức liên ngành tương ứng với từng phần khi đó màn hình hiện lên như sau :
Thangvu, Thangbican,Thang là những dòng được lấy bên báo cáo tháng
2.8. Các phần khác
+ Cập nhật đơn vị có báo cáo không có số liệu : Đánh dấu vào các phần không có dữ liệu của các đơn vị tương ứng. Phần này không lấy từ đơn vị cấp dưới mà cán bộ cấp tỉnh (cấp 2) phải tự cập nhật
 
 
+ In tình hình báo cáo của các đơn vị
 
+ Nhận dữ liệu
 
-                     Đối với dữ liệu của cấp tỉnh (cấp 2) của các phòng ban : Chương trình này được cài đặt cho các phòng ban. Các phòng ban sẽ cập nhật dữ liệu vào.
Lưu ý : Khi lấy dữ liệu về tổng hợp cần đặt các dữ liệu của các đơn vị vào các thư mục khác nhau nếu không dữ liệu sẽ bị đè (Do các file trùng tên nhau).
-                     Đối với cấp huyện (cấp 3) sẽ sử dụng phần mềm báo cáo tháng của cấp huyện để cập nhật. Sau khi cập nhật xong kiểm tra hết lỗi và gửi dữ liệu cho cấp trên. Cấp trên có thể vào 1 thư mục
 
+ Sao lưu dữ liệu
 
 
+ Khai thác dữ liệu
Phần này cung cấp các công cụ như cộng dồn các tháng, khai thác theo các đơn vị và chuyển dữ liệu ra Excel
 
 

 

2.1.  Khai báo thông tin ban đầu

 

1.                  Cài đặt phần mềm

Tìm kiếm