CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hướng dẫn thực hiện thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành theo TTLT số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ tư pháp, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao

15/03/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
22/HD-VKSTC ngày 15/3
ĐH
Tìm kiếm