CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

10/10/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 10/10/2023, Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Bí thư Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ chủ trì buổi Lễ. Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ tham dự buổi Lễ.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Bí thư Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ trao Quyết định
kết nạp Đảng cho đồng chí Đào Thị Hương Nhu

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Nam Phong, Bí thư Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng Đào Thị Hương Nhu, sinh hoạt tại Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao. Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao đảng viên hướng dẫn đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Bí thư Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ phát biểu tại buổi Lễ

Dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của toàn thể đảng viên Chi bộ, đồng chí Đào Thị Hương Nhu đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chi ủy Chi bộ Cơ yếu - Lưu trữ tặng hoa chúc mừng đảng viên mới được kết nạp vào Đảng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Nam Phong, Bí thư Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua và chúc mừng đồng chí Đào Thị Hương Nhu vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm và thử thách dành cho đồng chí.

Đại biểu tham dự buổi Lễ

Đồng chí Bí thư Chi bộ Cơ yếu – Lưu trữ đề nghị đồng chí Đào Thị Hương Nhu tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong việc tu dưỡng, phấn đấu; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Cơ yếu - Lưu trữ chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ
TH
Tìm kiếm