CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Hành chính kết nạp Đảng viên mới

22/10/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/10/2021, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ nạp Đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ. Toàn thể Đảng viên Chi bộ Hành chính tham dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao đã trao Quyết định của Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng Nguyễn Thị Hồng Quyên và quần chúng Phạm Văn Hợi, sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao. Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao Đảng viên hướng dẫn các Đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng
VKSND tối cao trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 02 Đảng viên mới được kết nạp

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Quyên và đồng chí Phạm Văn Hợi đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đảng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính chụp ảnh lưu niệm
với các đồng chí Nguyễn Thị Hồng Quyên và Phạm Văn Hợi

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hồng Quyên và Phạm Văn Hợi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ tin tưởng 02 Đảng viên mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

TG
Tìm kiếm