CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Hành chính kết nạp đảng viên mới và công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức

22/02/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/02/2023, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ. Toàn thể Đảng viên Chi bộ Hành chính tham dự buổi Lễ.
Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính tặng hoa chúc mừng 02 đảng viên mới được kết nạp

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao đã lần lượt công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng Lê Quý Thành và quần chúng Nguyễn Thị Thanh, sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao. Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao đảng viên hướng dẫn các đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao
phát biểu tại buổi Lễ

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lê Quý Thành và Nguyễn Thị Thanh đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đảng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính chụp ảnh lưu niệm
với các đồng chí được công nhận đảng viên chính thức

Sau Lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Bí thư Chi bộ Hành chính Nguyễn Quốc Huy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đảng viên dự bị: Phạm Văn Hợi và Nguyễn Thị Hồng Quyên.

Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính chụp ảnh lưu niệm với 02 đồng chí đảng viên mới
và 02 đồng chí được công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ Hành chính chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chúc mừng các đồng chí Lê Quý Thành, Nguyễn Thị Thanh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và các đồng chí Phạm Văn Hợi, Nguyễn Thị Hồng Quyên đã trải qua 12 tháng thử thách, được công nhận là đảng viên chính thức.

Đồng chí Bí thư Chi bộ tin tưởng, các đồng chí đảng viên mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

TG
Tìm kiếm