CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

19/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 19/5/2023, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ. Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tham dự buổi Lễ.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính tặng hoa chúc mừng 03 đảng viên mới được kết nạp

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc kết nạp Đảng đối với 03 quần chúng: Hoàng Văn Hướng, Phạm Thị Hoài Phương, Hoàng Hữu Quân sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao. Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao đảng viên hướng dẫn các đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng
VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ

Dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của toàn thể đảng viên Chi bộ, các đồng chí Hoàng Văn Hướng, Phạm Thị Hoài Phương, Hoàng Hữu Quân đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu tham dự buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao nhấn mạnh, thời gian qua, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, kết nạp, phát triển đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua và chúc mừng các đồng chí Hoàng Văn Hướng, Phạm Thị Hoài Phương, Hoàng Hữu Quân vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên mới tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; đồng thời phổ biến quyền, nghĩa vụ của đảng viên mới và giao nhiệm vụ hướng dẫn đối với các đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Chi bộ Hành chính chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ
HQ
Tìm kiếm