CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao sinh hoạt chuyên đề “Giới thiệu Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”

05/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) VKSND tối cao tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024 giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, báo cáo viên của Chi bộ đã giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Quy định số 132, theo đó, Quy định gồm 4 chương, 14 điều quy định rất cụ thể, rõ ràng về nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đặc biệt, Quy định đã chỉ rõ 28 biểu hiện hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, đây chính là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhân dân nhận diện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, trong Quy định số 132 còn nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Lại Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 4, các đảng viên đã tập trung thảo luận làm rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án để có biện pháp phòng, chống trong mỗi đảng viên. Bên cạnh đó cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án để tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Vụ 4 VKSND tối cao
Tìm kiếm