CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

19/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 19/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 5; đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 5; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 5: Đồng chí Phạm Văn Dũng, đồng chí Trần Thị Thanh Huyền cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao.

Đại biểu Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự Đại hội có đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Vụ 5; trong nhiệm kỳ, Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, phối hợp lãnh đạo Chi bộ, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, như: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Quốc hội và chỉ tiêu công tác của Ngành, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hằng năm 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; bồi dưỡng, kết nạp được 01 đảng viên mới; Chi bộ 02 năm liền được công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, năm 2021 được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Công đoàn Vụ 5 hai năm liền được công nhận “Công đoàn bộ phận xuất sắc”; đơn vị Vụ 5 hai năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều cán bộ, đảng viên được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao...

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025 được Chi bộ Vụ 5 xác định như sau: Xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; xây dựng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt Cờ thi của Chính phủ; 100% các đoàn thể đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc; 100% đảng viên tích cực nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng, nhất là nghiên cứu, học tập kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “về những điều đảng viên không được làm”; về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và các văn bản do Trung ương, Đảng ủy cấp trên ban hành; hoàn thành tốt các chương trình hành động và kế hoạch công tác của Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành…

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 5 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 5 trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức và biện pháp tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong toàn Chi bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ; cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phối hợp với Lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác nghiệp vụ theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác kiểm sát…

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Đức Thái, Vụ trưởng Vụ 5 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2025.

Toàn cảnh Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

TL
Tìm kiếm