CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

19/05/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao và toàn thể Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Vụ 3, trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, sự phấn đấu tích cực của toàn đơn vị, Chi bộ Vụ 3 đã thực hiện thắng lợi và hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi ủy đã phối hợp tốt với lãnh đạo Vụ chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu do Quốc hội, VKSND tối cao đề ra. Không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có trường hợp bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, sau phải trả tự do, xử lý hành chính; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường, đổi mới; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được giữ vững. Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy VKSND tối cao được triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời, phát huy hiệu quả trong thực tiễn; tư tưởng của cán bộ, Đảng viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chi ủy Chi bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định của Đảng, việc nắm bắt tư tưởng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, rèn luyện Đảng viên được thực hiện tốt, đảm bảo tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, kịp thời kiện toàn Chi ủy Chi bộ khi có sự thay đổi về nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ 3 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Vụ 3 nhiệm kỳ 2017 - 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị một số nội dung, như: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Chú trọng tổ chức tuyên truyền theo định hướng của Trung ương và Đảng ủy VKSND tối cao trong các lĩnh vực.

Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân. Tăng cường hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; yêu cầu kiểm tra, xác minh 100% nguồn tin về tội phạm bằng văn bản; phấn đấu tăng tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm đúng thời hạn, tiến độ yêu cầu; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì đều đặn, nề nếp việc sinh hoạt của Chi bộ, bảo đảm chất lượng.

Lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng
Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Đào Thịnh Cường, Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Xuân Lộc, Phó Vụ trưởng được bầu làm Chi ủy viên.

TG

TG
Tìm kiếm