CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/05/2020
Cỡ chữ:   Tương phản

 Ngày 13/5/2020, Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện Đảng ủy VKSND tối cao; thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đại biểu được bầu từ Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật. Đại hội được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu Tòa soạn Báo Bảo vệ pháp luật tại thành phố Hà Nội đến các điểm cầu đại diện Báo Bảo vệ pháp luật tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo
công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho thấy trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Báo Bảo vệ pháp luật phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, Đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; hoạt động của tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn nhạy bén, linh hoạt. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên Báo Bảo vệ pháp luật không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Báo Bảo vệ pháp luật trong thời gian qua. Hoạt động của đơn vị không chỉ góp phần tăng cường công tác tuyên truyền của toàn Ngành mà còn khẳng định thương hiệu của Báo Bảo vệ pháp luật trong làng báo chí Việt Nam.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức, Đảng viên thuộc Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; phải có tiếng nói, thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời đối với những vấn đề "nóng". Chủ trì, phối hợp tổ chức 02 cuộc thi và giải thể thao nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành. Tuyên truyền sâu rộng về các tấm gương "người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến trong toàn Ngành và công tác kiểm sát trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao vị thế của Ngành trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng bộ,
Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đơn vị thường xuyên đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị; phản ứng nhanh, kịp thời những vấn đề "nóng", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chỉ ra những khó khăn, thách thức đặt ra với Báo Bảo vệ pháp luật nói riêng và toàn Ngành nói chung trong thời đại 4.0 hiện nay; đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phối hợp với chính quyền đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng tin, bài; có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động hơn trong việc thu thập, xử lý thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn Ngành làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đào tạo, tự đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Xây dựng mạng lưới khai thác thông tin nhạy bén, kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm
với Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của Báo Bảo vệ pháp luật

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định, Trần Thị Phượng.

TG
Tìm kiếm