CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ Cục 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII)

13/05/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 13/5/2022, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên, công chức trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3
VKSND tối cao chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 quán triệt, triển khai những nội dung chính của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trong đó nêu rõ những điểm mới tại Kết luận số 21-KL/TW so với quy định của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục 3 quán triệt nội dung Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và thông báo nhanh nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại biểu tham dự Hội nghị xem bộ phim tài liệu "Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin"

Trong chương trình Hội nghị, toàn thể đại biểu được xem bộ phim tài liệu “Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin”, qua đó giúp đảng viên, công chức trong Đảng bộ Cục 3 hiểu rõ hơn về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Bí thư Đảng ủy Cục 3 VKSND tối cao triển khai những nội dung cơ bản của các chuyên đề, bao gồm:

- Chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Trong đó nêu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và những nội dung tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao nhấn mạnh, Đảng bộ Cục 3 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, sát với nội dung chuyên đề toàn khoá và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đồng chí đánh giá cao tính sáng tạo, sinh động trong cách thức tổ chức Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục 3 VKSND tối cao. Cụ thể, đơn vị đã kết hợp nhiều nội dung trong một buổi sinh hoạt Đảng bộ, bao gồm việc học tập Chuyên đề toàn khoá và Chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy khối, đồng thời quán triệt, triển khai các văn kiện của Đảng. Bên cạnh đó, việc truyền đạt nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trình chiếu video clip đã giúp đảng viên, công chức trong Đảng bộ tiếp nhận, nắm bắt nội dung học tập một cách hiệu quả hơn. Đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao mong muốn Đảng bộ Cục 3 tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung các Kết luận, Quy định của Ban Cấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) đến các Chi bộ trực thuộc, đồng thời có những cách làm hay, sáng tạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong sinh hoạt Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai, nghiên cứu thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; thực hiện tốt việc sinh hoạt Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Chuyên đề của Đảng bộ VKSND tối cao. Đối với mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục 3 yêu cầu thực hiện tốt công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HQ
Tìm kiếm