CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

28/08/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 28/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, nối từ điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến 285 điểm cầu với sự tham dự của gần 14.000 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ VKSND tối cao

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ VKSND tối cao có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Ngành; Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Lãnh đạo các VKSND cấp cao; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ VKSND tối cao; Ban Chấp hành các Đảng bộ trực thuộc và Chi uỷ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy VKSND tối cao.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Các điểm cầu thuộc Đảng bộ VKSND tối cao

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cảm ơn sự truyền đạt nội dung 2 chuyên đề của báo cáo viên và sự tham gia trách nhiệm của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị sau khi kết thúc Hội nghị, các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, nêu gương nhằm góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TL
Tìm kiếm