CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng ủy VKSND tối cao triển khai công tác năm 2023

13/01/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 13/01/2023, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu Đảng bộ VKSND tối cao đến 05 điểm cầu là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao và toàn thể công chức thuộc Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 của Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá, năm 2022, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ để xây dựng cụ thể hóa vào nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung, từng bước khắc phục được tình trạng hình thức. Các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đã đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng vượt 100% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng kết quả công tác của toàn Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong năm 2022. Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các hướng dẫn của Trung ương; trong đó, gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; tiếp tục rà soát các quy định, quy chế mới của Đảng để kịp thời xây dựng, bổ sung và triển khai thực hiện đồng bộ;...

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Đảng bộ trong năm 2022.

Năm 2023, với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chỉ đạo Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023; thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện tốt công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, đa phương;…

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Giấy khen cho các đảng bộ cơ sở,
Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao đạt tiêu chuẩn
"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, Ngành trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy VKSND tối cao đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đề nghị Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Đảng ủy VKSND tối cao để triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15, Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Cao Minh Trí, Viện trưởng Viện 2 - VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Giấy khen của Đảng ủy VKSND tối cao cho các 03 đảng bộ cơ sở và 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022.

 

TG
Tìm kiếm