CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao

23/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 23/6/2022, Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Trần Kiến Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy,
Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, sớm phát hiện nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn bổ sung kịp thời của Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Với phương châm quy hoạch "động" và "mở", đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Đức Bằng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tập trung thảo luận, rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao đã thảo luận, rà soát danh sách quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 để thực hiện các quy trình tiếp theo.

TG
Tìm kiếm