CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 12

19/04/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 19/4/2023, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 12. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao trình bày Báo cáo về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp đó, các đại biểu dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu để giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bước 2).

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ 15 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tiếp theo chương trình Hội nghị, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ 12. Ngoài các đại biểu đã tham gia Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 12, Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; Trưởng các Đoàn thể và toàn thể công chức thuộc Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả công tác nhiệm vụ Quý I/2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý II/2023 của Đảng ủy VKSND tối cao. Theo đó, trong Quý I/ 2023, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ để xây dựng, cụ thể hóa vào nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác Quý I, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục tăng cường và đổi mới về hình thức, nội dung. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội được đẩy mạnh, cấp uỷ các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong Quý I/2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023 của Đảng ủy VKSND tối cao. Báo cáo nêu rõ, Đảng ủy VKSND tối cao đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.  Triển khai đến các Đảng bộ cơ sở và lập danh sách cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ tham dự Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối, với tổng số 36 đồng chí là cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ tham dự 06 lớp; đã có 04 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát dành cho cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các Đảng bộ cơ sở trực thuộc tại Đảng ủy Khối. Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy có ý kiến về việc rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với đảng viên được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trong quý.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu ý kiến về các nội dung sau: Tình hình dư luận xã hội và tư tưởng đảng viên trong đảng bộ; kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ; kiến nghị, đề xuất những biện pháp, giải pháp để Đảng bộ các đơn vị triển khai thực hiện công tác hiệu quả hơn trong Quý II/2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao những kết quả công tác đạt được trong Quý I/2023 của Đảng ủy VKSND tối cao. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã có tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong Quý I. Đánh giá về công tác chính trị tư tưởng, đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao  nhấn mạnh, toàn Đảng bộ đã giữ được sự đoàn kết, thống nhất cao, đặc biệt là việc tổ chức triển khai, học tập các nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", từ đó giúp các đảng viên vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội của đất nước. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan VKSND tối cao thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong Quý II/2023, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Đảng ủy VKSND tối cao quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tối cao; phối hợp với Ban cán sự đảng cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII, khóa XIII), chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các chương trình hành động chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đảng ủy VKSND tối cao cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cần tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hướng đến kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Tiếp theo chương trình, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bước 4, bước 5). Danh sách nhân sự gồm 4 đồng chí đã được thông qua tại các bước 1, 2, 3. Hội nghị cũng nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12.

HQ - TH
Tìm kiếm