CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao

12/01/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 12/01/2023, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ Lãnh đạo, quản lý năm 2022 của tổ chức đảng trực thuộc; bình xét thi đua đối với tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao năm 2022.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao cũng thảo luận, cho ý kiến vào các tài liệu Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ VKSND tối cao, gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Đảng ủy VKSND tối cao; dự thảo Nghị quyết trọng tâm công tác Đảng, Chương trình làm việc của Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy VKSND tối cao năm 2023 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị, chương trình triển khai công tác Đảng năm 2023.

TG
Tìm kiếm