CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 07/2023

17/07/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 17/7/2023, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 07/2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
 điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã tập trung thảo luận và cho ý kiến góp ý vào các văn bản của Đảng ủy VKSND tối cao: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy VKSND tối cao; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy VKSND tối cao; Báo cáo việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo việc phê chuẩn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc Bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo phân công lại nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Dự toán kinh phí hoạt động công tác đảng của Đảng bộ VKSND tối cao năm 2024…

Toàn cảnh Hội nghị

 

TL
Tìm kiếm