CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

29/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tối cao gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16, Cục 2, Văn phòng, Thanh tra, Tạp chí Kiểm sát, Văn phòng Đảng ủy.

Báo cáo viên tại Hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối điểm cầu Đảng ủy VKSND tối cao với các điểm cầu là Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, gồm: Phòng họp 902, Trụ sở VKSND tối cao (đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao chủ trì và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính); Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh và các VKSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần vào việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, là động lực để mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Ngành.

GS. TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực
truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự biểu đạt rõ nét nhất về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Do đó, để Hội nghị đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức; từ đó, sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt các nội dung chính của chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Những quan điểm trong chuyên đề đã nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, thôi thúc cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng và thực hiện lời Bác dạy quét sạch chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; làm cho ý Đảng, lòng dân, phép nước là một và thực hiện cho được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn. Đây cũng là mong muốn của Bác lúc sinh thời và là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng ta hiện nay.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cảm ơn GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian truyền đạt những nội dung quan trọng của chuyên đề tới các đảng viên trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, truyền đạt của GS.TS. Hoàng Chí Bảo với các chuyên đề tiếp theo; đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu tham dự Hội nghị.

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập các nội dung liên quan đến chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến chuyên đề;…

TG
Tìm kiếm