CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

25/10/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 25/10/2022, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao truyền đạt nội dung và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu Đảng bộ VKSND tối cao đến các điểm cầu: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao
thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; Đảng viên, công chức thuộc Văn phòng Ban cán sự đảng, Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao và Lãnh đạo các VKSND cấp cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã truyền đạt nội dung, thông báo tới các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ Sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các Kết luận, Nghị quyết quan trọng về các vấn đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Sau 07 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Qua Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TG
Tìm kiếm