CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam

24/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 23/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 441-CV/ĐU về thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải tài liệu kèm theo để các Đảng uỷ, Chi uỷ khai thác, sử dụng.
Tìm kiếm