CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Triển khai các quy định của Đảng

16/11/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/11/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 31-CV/ĐU gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về việc triển khai các quy định của Đảng. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tài liệu đính kèm để các đảng ủy, chi ủy triển khai, thực hiện.
Tìm kiếm