CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

17/05/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 16/5/2022, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 404-CV/ĐU về việc triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tài liệu liên quan để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.
Tìm kiếm