CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

08/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 07/3/2023, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 602-CV/ĐU về việc tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải tài liệu đính kèm để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy VKSND tối cao khai thác, tuyên truyền và phổ biến.
Tìm kiếm