CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022)

23/02/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 28/01/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022). Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Kế hoạch trên và tài liệu kèm theo để các Đảng bộ, Chi bộ khai thác, sử dụng.
Tìm kiếm