CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Võ Văn Kiệt

22/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 438-CV/ĐU về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Võ Văn Kiệt. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Công văn và tài liệu đính kèm để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc khai thác, sử dụng.
Tìm kiếm