CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"

04/07/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 448-CV/ĐU về việc tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022". Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Công văn và tài liệu kèm theo để các đảng ủy, chi ủy khai thác, sử dụng.
Tìm kiếm