CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tuyên truyền, phổ biến kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khoá XII tại Đảng bộ VKSND tối cao

25/08/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

 

Tìm kiếm