CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và sử dụng đảng phí đối với Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao

23/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 23/5/2023, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.
Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao
phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra; đồng chí Đỗ Đình Chữ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Trần Kiến Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao và Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra công bố quyết định của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao về việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí của Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Theo Báo cáo, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng chú trọng, triển khai kịp thời. Hằng năm, ngay sau khi có chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng bộ Văn phòng đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát kịp thời; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng và các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Từ tháng 5/2020 đến nay, Đảng ủy Văn phòng đã tiến hành kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng đối với các chi bộ trực thuộc; trong đó, kiểm tra 107 đảng viên, giám sát 100% số đảng viên và chi bộ trực thuộc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Ngoài ra, Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao cũng tiến hành kiểm tra việc thu, nộp đảng phí đối với 32 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện những điều đảng viên không được làm đối với 37 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 16 đảng viên và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với 22 đảng viên. Giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc về thực hiện quy chế làm việc; xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng;…

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính,
Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao khẳng định, thông qua cuộc kiểm tra sẽ đánh giá ưu, khuyết điểm của Đảng ủy Văn phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Từ đó, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và tăng cường hiệu quả sử dụng đảng phí, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao Đỗ Đình Chữ đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng, các Chi bộ được kiểm tra tuân thủ các quy định, chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu Đoàn kiểm tra, bảo đảm việc kiểm tra được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Cao Thủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao,
Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng, gồm: Chi bộ Hành chính, Chi bộ Quản trị và Chi bộ Cơ yếu - Lưu trữ.

TG
Tìm kiếm