CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện 1 thuộc Viện cấp cao 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

04/08/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 02/8/2022, tại hội trường VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), Chi bộ Viện 1 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch công tác của Ngành; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Viện 1 đã tổ chức sinh hoạt 9 chuyên đề và nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực của từng đảng viên, góp phần tạo ra nhiều giải pháp mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Chi bộ đã tín nhiệm bầu ra cấp ủy gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng 1  được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đảng viên trong Chi bộ cần phát huy triệt để tư duy sáng tạo với những hành động thiết thực nhằm phục vụ hiệu quả công việc hàng ngày của chính mình, đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Bên cạnh đó, cần tham mưu cho Đảng ủy cấp trên những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, qua đó xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Hoàng Ân – Viện cấp cao 3
Tìm kiếm